close
ima161367, Paints on pastel background

Find det rette billede for at få budskabet ud via de digitale kanaler
Billedet spiller en vigtig rolle for, at du skal nå din målgruppe via de digitale kanaler. Men hvordan skal man tænke, når man vælger billeder? Og hvad gør man for at tænke "nyt" i stedet for mekanisk at vælge et billede, som tydeligt gentager tekstens indhold? Mattias Arell Räms fra det digitale contentbureau Curious Mind besvarer vores spørgsmål og giver os tips.
Mattias Arell Räms Photo: Pernilla Pettersson
Om Mattias Arell Räms og Curious Mind
Mattias Arell Räms er art director og billedredaktør på det svenske digitale contentbureau Curious Mind. Det særlige ved Curious Mind er, at bureauets konsulenter sidder ude hos kunderne. Mattias synes, at det er en god måde at lære kunden og dennes behov at kende.

Mattias, er der nogle særlige udfordringer, når man vælger billeder til digitale kanaler?
Bortset fra formatet vil jeg mene, at de skal kunne kommunikere hurtigere, end de måske gør i trykte medier. Man har ofte meget kort tid til at fange sin målgruppes opmærksomhed, og det stiller krav til, at billederne er tydelige og formidler budskabet på en overbevisende måde.
Hvor vigtigt er det rette billede på de sociale medier?
Billedet er utroligt vigtigt på de sociale medier. Vi scroller hurtigt gennem indholdet og når ikke altid at læse det hele. Hvis vi ser et billede, som fanger vores opmærksomhed, har vi en tendens til at standse op og tage budskabet til os.

Billeder på sociale medier skal overraske på en eller anden måde, men skal også være relevante for indholdet. Tænk på vellykkede reklamekampagner, der har fået os til at standse op. I Sverige er vi mange, som f.eks. husker Delicatos kostcirkel eller Verdensnaturfondens kampagner.

En anden ting at holde sig for øje er, at sociale medier ofte forbruges på mobiltelefonen. Det stiller også krav til billederne. De må ikke være for komplekse. Budskabet skal være tydeligt – men ikke kedeligt.
cai412-02223, Identical dogs panting together
Billeder på sociale medier skal...
1. overraske
2. være relevante
3. være tydelige

Anvender I billeder fra et billedbureau?
En fotografering kræver mere tid og flere ressourcer, så vi anvender næsten altid billeder fra billedbureauer. Med billedbureaubilleder kan man på forhånd skitsere, hvordan helheden skal se ud. Desuden er det nemt at udskifte billeder, som ikke passer ind, eller at tilføje billeder, hvis man synes, at der mangler noget.
Er der særlige forhold, man skal tænke på, hvis man anvender billeder fra et billedbureau?
Man bør overveje, hvem der er den potentielle målgruppe. Hvem henvender jeg mig til? Det er også vigtigt at fastlægge, hvem man selv er som afsender. Hvordan ønsker jeg, at min organisation, virksomhed eller person skal opfattes?

Det er også godt at have en langsigtet plan for billedvalg, en billedstrategi. Det kan være en simpel ting som det, at baggrunden altid skal være blå, eller at der er planter på billedet.

Husk også at være lokal. Hvis det handler om livet i Danmark, er det bedre at vælge skandinaviske billeder. Selv om man ikke altid opfatter det med det samme, er de fleste billeder kulturelt kodet. Miljøer, tøj, frisurer, møbler og kropssprog. Mange små ting afslører, hvor billederne kommer fra.

Og hvis I overvejer at vælge de meget billige stockbilleder, så husk på, at de er billige, fordi de sælges til hele verden. Eftersom de skal appellere til alle, er de så tilpas afkodet fra alt menneskeligt, at de som oftest ikke siger noget som helst.

En godt billede kommunikerer, hvem du er som afsender. Det er derfor værd at bruge nogle ekstra penge på at finde nogle rigtigt gode billeder.

ima185444, Colorful drinks

Hvordan træffer man et interessant billedvalg i stedet for at vælge et billede, som blot gentager tekstens indhold?
Det er efter min mening et vigtigt spørgsmål, eftersom det ofte er på den måde, at man bliver hængende i et trist billedsprog. En måde at komme rundt om det på er at forsøge at dramatisere indholdet og tænke, at det ville være interessant at se det som en film eller tv-serie.

Her kan man også gå tilbage til virksomhedens kerneværdier og se på, hvordan vi kan få det til at skinne igennem i billederne. Forsøg at vise tjenestens eller produktets værdi i stedet for at afbilde den. Jeg tror, at der er mange, som kan huske Klarnas kampagner, hvor man opbyggede billedkommunikationen omkring begrebet ”smooth”. I stedet for at vise nogen, som handler på en nem måde, anvendte man billeder af smeltende is og lignende. Det får betragteren til at tænke sig om i stedet for at kede sig.
Kan du give eksempler på virksomheder, som er dygtige til at anvende billeder på digitale kanaler?
Et eksempel herpå er Klarna. Jeg kunne også godt lide den strategi, som den svenske virksomhed Clas Ohlsson anvendte, hvor man gav alle produkter den samme værdi. En papirclips og en boremaskine blev afbildet i samme størrelse. Ikea har også et velfungerende billedsprog, som viser hverdagslivet med et spændende og humoristisk twist.

ima173234, Spiral staircase
Tjekliste ved billedvalg
1. Gentag ikke det, der siges i teksten, med et billede, som siger det samme. Forsøg at finde det unikke i dette budskab og for afsenderen.

2. Vær lokal! Hvis det omhandler livet i Danmark, er det bedre at vælge skandinaviske billeder. De fleste billeder er kulturelt kodede, selv om man ikke altid opfatter det med det samme.

3. Find en rød tråd. Hvis du vælger flere billeder, forsøg da at finde noget, som gør, at de hænger sammen, f.eks. en farve eller et motiv, som gentages.
Fotografer: Oscar Wettersten (ima161367), Pernilla Pettersson, Caiaimage (cai412-02223), Magnus Ragnvid (ima185444) og Karl Forsberg (ima173234).

Billederne i nyhedsbrevet er valgt af Mattias Arell Räms, og den røde tråd er prikker/cirkler.
Læs mere fra Johnér, her.